Menu
Home » Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015
Opiekun SU mgr Łukasz Dobosz Przewodnicząca: Daria Dereszowska Zastępcy przewodniczącej: Szymon Szumniak Dominik Tomaszewski Skarbnik: Mateusz Goj   Ia Damian Baran Dawid Szczeblewski Ib Paweł Jarczyk Piotr Borończyk Dominika Dubaniowska IIa Grzegorz Polizio Kamil Bąk IIb Szymon Szumniak Mateusz Kotlarczyk Radosław Pigoń Sebastian Żak IIIa Dominik Tomaszewki Filip Kaczmarczyk Dawid Zambrzycki IIIb Marta Cis Joanna Kieres Aneta Juszczyk Justyna Zębala Marta Stasiowska Kamila Sołtysek Maciek Wójs IVa Michał Mazur Dawid Kruk IVb Justyna Kasperczyk Kasia Kozińska Andrzej Stachańczyk Michał Wróbel Sebastian Jonkisz    
Rywalizacja Klas
Wszelkie pomysły lub propozycje dotyczące rywalizacji klas i jej regulaminu można przekazywać przowodniczącemu klasy lub bezpośrednio do Szkolnej Rady Uczniowskiej.
Punkty otrzymujemy za: Punkty:
1. Frekwencję klasową po semestrze i po całym roku
80% - 85% 2
85,1% - 90% 4
90,1% - 95% 6
95,1% - 100% 8
Każda osoba powyżej 95% - 1 punkt 1
2. Udział w konkursach, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
Udział 1
Przejście do kolejnego etapu 1
Przejście drużyny do kolejnego etapu zawodów 3
Reprezentowanie szkoły w różnych uroczytościach 1
Udział w spotkaniachm zajęciach zorganizowanych przez bibliotekę miejską 1
3. Pracę na rzecz szkoły (gazetki, zakup dóbr materialnych itp.)
Prowadzenie gazetki szkolnej max 3
Prace remontowe(malowanie, wkład materialny, wystroj sali) max 5
4. Organizację apeli
Dekoracja max 4
Zaangażowanie klasy max 2
Stroje uczestników apelu max 3
Wrażenia publiczności z apelu max 4
Stopień trudności przygotowania apelu max 2
5. Średnia ocen klasy po semestrze i całym roku szkolnym
Klasa z najwyższą średnią 15
Klasa z drugą średnią 10
Klasa z trzecią średnią 5
Każda osoba z średnią powyżej 4.0 1
6. Uczestnictwo przewodniczących klas w zebraniach
Obecność na zebraniu 1
Nieobecność na zebraniu -2
7. Udział w akcjach charytatywnych
Zbiórka pieniędzy, dóbr materialnych na terenie szkoły:
* I miejsce 4
* II miejsce 2
* Każde kolejne miejsce 1
Indywidualne zaangażowanie(organizacja akcji) 1
Udział w akcjach charytatywnych poza szkołą 3
Punkty zdobywamy oczywiście indywidualnie jak i klasowo. Dla osób lub klas, które zdobędą największą ilość punktów zostanie opłacony autokar na wybraną przez siebie jednodniową wycieczke

wstecz