Menu
Home » Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy

Twoją pasją jest reklama? Chcesz trafiać w sam środek oczekiwań konsumentów i umieć realizować zadania reklamowe? Chcesz podejmować duże wyzwania i brać udział w podbijaniu rynku z nowymi produktami?

To zawód dla Ciebie

Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

KWALIFIKACJA 1

A. 26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

KWALIFIKACJA 2

A. 27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej   Możesz być specjalistą w zakresie: - fotografii reklamowej, - grafiki komputerowej, - produkcji reklamy radiowej i telewizyjnej, - komputerowego opracowywania publikacji reklamowych, - organizacji działalności wystawienniczej Technik organizacji reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. Potrzeba stałego mierzenia skuteczności i efektywności reklamy wymusza ciągłe korzystanie z różnych źródeł informacji, również w języku angielskim. Szeroki zakres zadań zawodowych oraz zatrudnienie na różnych stanowiskach, wymagają od absolwenta specyficznych umiejętności plastycznych, poczucia estetyki i wyobraźni przestrzennej. Zdobycie tych umiejętności w cyklu kształcenia pozwala nie tylko na ocenę walorów estetycznych   i testowanie projektów, ale i na samodzielne tworzenie wizualnych środków reklamy. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł: 1. organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamowe oraz przygotowywać produkcję filmów reklamowych, 2. organizować produkcję dźwiękowych nagrań reklamowych, 3. planować, rezerwować i kupować powierzchnię i czas reklamowy w różnych typach mediów reklamowych w oparciu o zgromadzone informacje, 4. testować projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacją, 5. oceniać przebieg, skuteczność i efektywność przeprowadzonej kampanii reklamowej, 6. organizować miejsce sprzedaży oraz działalność wystawienniczą na targach i wystawach branżowych, 7. organizować działalność informacyjną przedsiębiorstwa (public relations), w tym konferencje prasowe, 8. realizować konkursy, pokazy, degustacje, demonstracje próbek towarów w ramach promocji sprzedaży, 9. wykorzystywać znajomość języka angielskiego do realizacji zadań zawodowych, w szczególności przy współpracy z klientem zagranicznym oraz kooperacji z firmami zagranicznymi, 10. oceniać walory estetyczne przygotowywanych reklam, 11. pozyskiwać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w reklamie, dostępnych materiałach, sprzęcie i ich producentach, 12. oceniać własne możliwości zawodowe oraz prezentować w odpowiedni sposób walory osobiste i umiejętności zawodowe podczas poszukiwania pracy, Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w następujących miejscach pracy na stanowiskach w: 1) pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako: a) agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta), b) pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager), c) pracownik działu kreatywnego, d) autor tekstów i sloganów (copywriter), e) projektant grafiki (art designer), f) pracownik działu produkcyjnego, g) pracownik działu planowania publikacji, 2) działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako: a) specjalista do spraw marketingu i reklamy, b) specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations), 3) biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako: a) pracownik biura reklamy, b) pracownik do spraw promocji i marketingu, 4) działach promocji środków masowego przekazu , 5) agencjach scenariuszowych i studiach graficznych jako: a) autor tekstów i sloganów (copywriter), b) projektant grafiki (art designer), 6) studiach produkcyjnych jako specjalista do spraw produkcji, 7) agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations) jako: a) autor tekstów i sloganów (copywriter), b) organizator działań promocyjnych. W zależności od miejsca pracy zakres podstawowych zadań zawodowych technika organizacji reklamy zawiera: 1. pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, 2. określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji, 3. gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, 4. tworzenie i produkcja przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, 5. publikacja przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych, 6. zlecanie i wykorzystywanie wyników badań o charakterze reklamowym, 7. organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, 8. organizacja działalności wystawienniczej.  

wstecz