Menu
Home » Technik informatyk

Technik informatyk

Interesujesz się sieciami komputerowymi i systemami operacyjnymi? Chciałabyś/Chciałbyś projektować strony internetowe lub grafikę na strony? Masz ścisły umysł i chcesz pisać programy? Interesuje Cię składanie i konfigurowanie sprzętu?

To zawód dla Ciebie

W ramach tego zawodu zdobędziesz kwalifikacje:

KWALIFIKACJA 1:

Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

KWALIFIKACJA 2:

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

KWALIFIKACJA 3:

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami danych W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Informatyk jest więc zawodem, który umożliwi Ci pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw - zarówno związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno - biurowych. Wybierając ten kierunek kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów. Nie będzie Ci obca obsługa urządzeń techniki komputerowej - poznasz budowę, zasady działania i zastosowanie typowych elementów i układów, systemy mikroprocesorowe, płyty główne, pamięci dyskowe, karty graficzne oraz urządzenia multimedialne. Zajmiesz się również tworzeniem i konfigurowaniem sieci komputerowych oraz administrowaniem nimi. Po ukończeniu nauki będziesz mógł z powodzeniem:
 • obsługiwać komputer w stopniu zaawansowanym,
 • obsługiwać systemy operacyjne oraz pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • umiejętnie wykorzystywać wiedzę o budowie i działaniu systemów operacyjnych oraz pracować z innymi systemami,
 • posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • zakładać i utrzymywać bazy danych i nadzorować ich pracę,
 • programować w wybranych językach,
 • posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
 • komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,
 • samodzielnie doskonalić kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez zdobywanie specjalizacji: grafika komputerowa , administracja sieci, projektowanie stron internetowych, eksploatacja sprzętu komputerowego,
 • organizować działalność własnej, małej firmy.
Technik informatyk na stanowisku pracy:
 • opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy, - obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego,
 • projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne,
 • administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji,
 • dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu oraz innymi językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • obsługuje wybrane rodzaje sieci komputerowych,
 • dobiera i konfiguruje sprzęt i oprogramowanie dla podstawowych zastosowań,
 • projektuje i utrzymuje bazy danych i nadzoruje ich pracę,
 • programuje w wybranych językach, w szczególności C++, C#
 • przeprowadza analizy powierzonego do wykonania zadania i stosuje optymalny, powszechnie używany język programowania,
 • opracowuje algorytmy według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych,
 • uruchamia i obsługuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego,
 • usuwa uszkodzenia powstające w urządzeniach systemu komputerowego oraz testuje jakość ich pracy,
 • wykonuje rozliczenia kosztów wyrobów i usług,
 • organizuje i utrzymuje własne stanowisko pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji,
 • może także prowadzić prace serwisowe w punktach naprawy oraz wykonywać prace operatora sprzętu komputerowego.
Typowe miejsca pracy dla technika informatyki:
 • ośrodki obliczeniowe,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, w tym instalowaniem, uruchamianiem i serwisowaniem oprogramowania użytkowego i systemów operacyjnych,
 • punkty serwisowe,
 • firmy administrujące sieci komputerowe,
 • firmy zajmujących się montażem, serwisem lub sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych,
 • każde przedsiębiorstwo w dziale obsługi informatycznej,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych

wstecz