Menu
Home » Technik cyfrowych procesów graficznych

Technik cyfrowych procesów graficznych

Twoją pasją jest fotografia cyfrowa? Interesuje Cię skład i publikacja czasopism? Lubisz rysować, projektować i przygotowywać materiały do druku?

To zawód dla Ciebie

W ramach tego zawodu zdobędziesz kwalifikacje:

KWALIFIKACJA 1:

Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

KWALIFIKACJA 2:

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

KWALIFIKACJA 3:

Drukowanie cyfrowe Charakterystyka zawodu Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofliowym, umozliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - planowania i realizacji cyfrowych procesów graficznych, - projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania, - użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych, - prowadzenia kontroli jakości cyfrowych procesów poligraficznych oraz wytwarzanych produktów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć: - publikacji multimedialnych, - projektowania mediów graficznych. Technik cyfrowych procesów graficznych może być zatrudniony w następujących miejscach pracy na stanowiskach: - własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej, - w firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, - agencjach reklamowych, studiach projektowych, wydawnictwach, drukarniach. Po ukończeniu nauki będziesz mógł z powodzeniem: - posługiwać się terminologią zawodową; - posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną; - organizować i nadzorować proces technologiczny; - projektować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym; - realizować cyfrowe procesy graficzne; - obsługiwać cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia, oprogramowanie oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane w procesie wytwarzania - produktów poligraficznych; - stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów; - przeprowadzać standaryzację procesów zgodnie z ustalonymi wymaganiami; - zabezpieczać prawidłowe działanie systemów i urządzeń; - stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych; - posługiwać się językiem angielskim na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych; - przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; - organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; - udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy; - przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy; - przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych; - współpracować z zespołem pracowników; - korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego; - prowadzić działalność gospodarczą.

wstecz