Menu
Home » Prawo w szkole

Prawo w szkole

/* dokumenty nieaktualne, przeniesione do archiwum */ Podstawowe przepisy oraz programy:
 • Szkolny system oceniania
 • Regulamin funkcjonowania Dziennika Elektronicznego Librus
 • Prawa ucznia
 • Regulamin oceniania zachowania - po ewaluacji we wrześniu 2015
 • Program profilaktyki
 • Program wychowawczy
 • Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Jaworznie
 • Statut Technikum Nr 5
 • Aneksy do Statutu ZSP5 (aktualizacja wrzesień 2015)
 • Aneksy do Statutu Technikum Nr 5
 • Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole
 • Procedura postępowania w przypadku skreślenia z listy uczniów
 • Procedura usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania z zajęć szkolnych uczniów
 • Zasady ubezpieczenia Ergo Hestia
Zasady korzystania ze szkolnej sieci komputerowej, dostępu do WiFi oraz chmury:
 • Regulamin korzystania ze szkolnej sieci komputerowej oraz stanowisk komputerowych
 • Wniosek o dostęp do sieci bezprzewodowej
 • Wniosek o dostęp do serwera wymiany danych
 • Lista stron niepożądanych
Zasady organizowania wycieczek:
 • Regulamin organizowania wycieczek
 • Regulamin wycieczek szkolnych
 • Zgoda rodziców
 • Oświadczenie rodziców
Przedmiotowe Systemy Oceniania:
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Matematyka fizyczna
 • Przedmioty zawodowe - informatyczne oraz graficzne
 • Informatyka
 • Język polski
 • Wiedza o kulturze
 • Języki obce nowożytne
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Historia
 • Historia i społeczeństwo
 • WF chłopcy
 • WF dziewczyny
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Religia
Do pobrania umieszczamy również ramowe programy nauczania 2015/2016   dla zawodów:
 1. Technik informatyk, nr programu 351203,
 2. Technik cyfrowych procesów graficznych, nr programu 311911,
 3. Technik informatyk, nr programu 312[01] (zaczynający naukę przed 2012r),
 4. Technik cyfrowych procesów graficznych, nr programu 311[37] (zaczynający naukę przed 2012r).
 Autorzy oraz numery programów nauczania dla poszczególnych przedmiotów:
 • Zestaw programów nauczania na rok 2015/16
Podręczniki na rok 2015/16:
 • Klasy 1
 • Klasy 2
 • Klasy 3
 • Klasy 4
 • Przedmioty zawodowe (nieobowiązkowe)
Inne:
 • regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP5

wstecz