Menu
Home » Historia Szkoły

Historia Szkoły

Nasza szkoła powstała 1 września 1964 roku jako szkoła przyzakładowa do kształcenia przyszłych energetyków na potrzeby Elektrowni Jaworzno 1 i 2. Naukę w pierwszym roku istnienia szkoły podjęło 49 uczniów. Zajęcia szkolne odbywały się w niewielkich pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ulicy Energetyków przekazywanym na potrzeby szkoły przez Elektrownie Jaworzno 2. W późniejszym okresie nasza szkoła kształciła przyszłych pracowników nie tylko dla Elektrowni Jaworzno 1 i 2 ale również dla Zakładu Remontowego Energetyki i Elektrowni Jaworzno 3 oraz Zakładu Energetycznego w Będzinie. Pierwszym dyrektorem naszej szkoły był główny inżynier Elektrowni Jaworzno mgr inż. Zbigniew Ptasiński. W 1967 roku przy ZSZ utworzone został Technikum Energetyczne dla pracujących, w którym kontynuowali naukę absolwenci naszej szkoły. W 1971 roku dyrektorem szkoły został inż. Andrzej Zeller. Od 1991 roku funkcję dyrektora objął mgr Kazimierz Jawor, a zastępcą została mgr inż. Bożena Czerwiec. W 1975 roku szkoła została przeniesiona do obecnego budynku. Z roku na rok poprawiały się warunki nauki. Powstała pracownia elektryczna, sala komputerowa, biblioteka, czytelnia, boisko sportowe i korty tenisowe. W 1989 roku nasza szkoła obchodziła 25-lecie istnienia. W 1993 roku przy naszej szkole powstało Liceum Zawodowe. Z dniem 1 stycznia 1997 roku szkoła przestała być szkołą przyzakładową i przeszła pod zarząd Miasta Jaworzna. 1 września tego samego roku utworzono Technikum Telekomunikacyjne i jednocześnie połączono wszystkie szkoły w Zespół Szkół Elektroniczno- Telekomunikacyjnych. 1 września 1999 roku oddano do użytku pierwszą część warsztatów szkolnych, którymi kieruje mgr Tomasz Łakomski oraz pracownię elektroniczną. Wrzesień 2000 był miesiącem, w którym zakończyły się prace remontowe drugiej, nowej części warsztatów szkolnych. Od 1 września 2002 roku szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie. Równocześnie Technikum Telekomunikacji zostało przekształcone w Technikum nr 5, a Liceum Zawodowe w Liceum Profilowane. W marcu 2003 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku drugiej części warsztatów szkolnych. 10 lutego 2004 roku uroczyście otwarto nową pracownię komputerową w naszej szkole. 1 września 2004 roku Technikum Energetyczne dla Dorosłych zostało przekształcone w Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych. 1 września 2005 roku Policealne Studium Techniczne dla Dorosłych zostało przekształcone w Szkołę Policealną nr 3. Wrzesień 2006 roku w naszej szkole powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 29 maja 2007 nasza szkoła otrzymała dyplom uznania Prezydenta miasta Jaworzna Pawła Silberta za zajęcie IV miejsca w Teleturnieju CTV Jaworzno "Młodzi, Sprawni, Najlepsi" We wrześniu 2007 roku otwarto kolejną pracownię internetową w naszej szkole. We wrześniu 2008 roku w naszej szkole powstała pracownia systemów komputerowych. Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 sierpnia 2009 roku utworzono w oparciu o bazę warsztatową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 publiczną placówkę o nazwie: Centrum Kształcenia Praktycznego. Od 1 września 2009 roku Centrum zostało uruchomione i włączone w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. We wrześniu 2009 roku powstaje pracownia grafiki komputerowej w naszej szkole. Od września 2011 roku opuszczamy przytulną miejscówkę przy ul. Darwina i przenosimy się na ul. Promienną. Przed nami nowy etap działalności placówki. Cały czas tworzymy nową historię naszej szkoły...

wstecz