Menu
Home » Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

/* materiał archiwalny */

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Czerwiec Bożena przedmioty elektryczne i elektroniczne, egzaminator OKE w zawodach: elektryk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Kierownik Praktyk Zawodowych

mgr Gaca Robert przedmioty informatyczne, kierownik szkolenia praktycznego

Przedmioty ogólne

mgr Bogunia Bartłomiej język angielski, egzaminator OKE w zakresie: język angielski
mgr Dobosz Łukasz
Sala 1/VŁukasz Dobosz
język polski, historia, egzaminator OKE w zakresie: język polski
mgr Gaca Katarzyna język niemiecki
mgr Głowacka Patrycja język angielski, egzaminator OKE w zakresie: język angielski
mgr Jasińska-Kumór Marta biologia, chemia
mgr Kalinowska Jolanta matematyka
mgr inż. Klimek Małgorzata fizyka, matematyka, przedmioty zawodowe, egzaminator OKE w zakresie: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, elektryk
mgr Kosobudzka Anna język francuski, nauczyciel bibliotekarz, egzaminator OKE w zakresie: język francuski
mgr Koszowska Marta język angielski
mgr Makowska Ewa nauczyciel bibliotekarz
mgr Margielewska-Gromadka Joanna język niemiecki, egzaminator OKE w zakresie: język niemiecki
mgr Mikołajczak Małgorzata matematyka, informatyka, egzaminator OKE w zakresie: matematyka
mgr Teresa Mulka-Łuszcz
język polski, wiedza o kulturze, egzaminator OKE w zakresie: język polski
mgr Papaj Janusz język angielski, egzaminator OKE w zakresie: język angielski
mgr Proksa Łukasz geografia, wychowanie fizyczne
mgr Rachwalik Mirosława historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr Smalcerz Marian wychowanie fizyczne
mgr Szulczewski Robert wychowanie fizyczne
mgr Ucholc Ewa język rosyjski, nauczyciel bibliotekarz, egzaminator OKE w zakresie: język rosyjski
mgr Wareńczuk Leszek fizyka, przysposobienie obronne, WOS
mgr Żurowska Anna pedagog szkolny, podstawy przedsiębiorczości
 

Przedmioty zawodowe

mgr Bubak Włodzimierz
Sala 105/VWłodzimierz Bubak
przedmioty informatyczne
mgr inż. Drewniak Bożena
przedmioty graficzne, egzaminator OKE w zawodzie: cyfrowe procesy graficzne
mgr Grzanka Dariusz przedmioty informatyczne
mgr Juszczak Patrycja przedmioty graficzne
mgr inż. Koczwara Artur przedmioty informatyczne, egzaminator OKE w zawodzie: cyfrowe procesy graficzne
mgr Koczwara Karina przedmioty graficzne, egzaminator OKE w zawodzie: cyfrowe procesy graficzne
mgr inż. Maciejowski Jerzy przedmioty informatyczne
mgr Marzec Tomasz przedmioty informatyczne, egzaminator OKE w zakresie: informatyka,
mgr inż. Mirocha Artur przedmioty elektroniczne i teleinformatyczne
mgr inż. Mirocha Wojciech przedmioty elektroniczne
mgr Moskała Mirosław przedmioty elektroniczne
mgr Nowak Marcin przedmioty informatyczne, egzaminator OKE w zakresie: informatyka, cyfrowe procesy graficzne
mgr Pasierb Piotr przedmioty informatyczne
mgr inż. Damian Urbańczyk
przedmioty informatyczne, egzaminator OKE w zakresie: informatyka

wstecz