Menu
Home » Matura – informacje dla zdającego

Matura – informacje dla zdającego

Porady dla maturzystów

DeklaracjeOsoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu (po raz pierwszy, po raz kolejny): - wstępną - w terminie do 30 września, - ostateczną - w terminie do 7 lutego. W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.  
Lektury W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU Nr 159 poz. 992) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje, że na egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2009 roku obowiązywać będą następujące utwory: na poziomie podstawowym 1. LITERATURA POLSKA − Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej − Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór) − Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy − Daniel Naborowski – wybór wierszy − Wacław Potocki – wybór wierszy − Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny − Adam Mickiewicz – Romantyczność − Adam Mickiewicz Pan Tadeusz − Adam Mickiewicz Dziady cz. III − Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6 − Zygmunt Krasiński Nie‐Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa) − Adam Mickiewicz – wybór wierszy − Juliusz Słowacki – wybór wierszy − Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy − Bolesław Prus Lalka − Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem − Eliza Orzeszkowa Gloria victis − Maria Konopnicka Mendel Gdański − Bolesław Prus Kamizelka − Henryk Sienkiewicz Potop − Kazimierz Przerwa‐Tetmajer – wybór wierszy − Jan Kasprowicz – wybór wierszy − Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok − Stanisław Wyspiański Wesele − Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I) − Stefan Żeromski Ludzie bezdomni − Stefan Żeromski Przedwiośnie − Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV − Zofia Nałkowska Granica − Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem) − Gustaw Herling‐Grudziński Inny świat − Bolesław Leśmian – wybór wierszy − Julian Tuwim – wybór wierszy − Maria Pawlikowska‐Jasnorzewska – wybór wierszy − Czesław Miłosz – wybór wierszy − Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy − Tadeusz Różewicz – wybór wierszy − Zbigniew Herbert – wybór wierszy − Miron Białoszewski – wybór wierszy − Wisława Szymborska – wybór wierszy − Stanisław Barańczak – wybór wierszy − Jan Twardowski – wybór wierszy − Sławomir Mrożek Tango − Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych. 2. LITERATURA POWSZECHNA − Sofokles Król Edyp − Horacy – wybór pieśni − William Szekspir Makbet − Molier Świętoszek − Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera − Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara − Joseph Conrad Jądro ciemności − Albert Camus Dżuma na poziomie rozszerzonym jak na poziomie podstawowym, a ponadto: 1. LITERATURA POLSKA − Jan Kochanowski Treny − Juliusz Słowacki Kordian − Witold Gombrowicz Trans‐Atlantyk − Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka − Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy 2. LITERATURA POWSZECHNA − Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła − Jan Wolfgang Goethe Faust – część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem) − Franz Kafka Proces − Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji
Bibliografia załącznikowa

wstecz