Menu
Home » Harmonogram matur w 2016 roku

Harmonogram matur w 2016 roku

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od ‎maja do września. Przeprowadza się trzy sesje egzaminu: główną (w maju), dodatkową (w ‎czerwcu) oraz poprawkową (w sierpniu).‎ Sesja główna – od 4 do 27 maja 2016 r.‎ • część ustna (wszystkie przedmioty) – od 9 do 27 maja • część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 24 maja Zrzut ekranu 2016-04-01 o 10.59.45 Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych w ZSP5 POBIERZ HARMONOGRAM Sesja dodatkowa – od 1 do 17 czerwca 2016 r.‎ • część ustna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 17 czerwca • część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 17 czerwca Zrzut ekranu 2016-04-01 o 11.00.03 Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎ Sesja poprawkowa – od 24 do 28 sierpnia 2015 r.‎ • część ustna (wszystkie przedmioty) – od 24 do 26 sierpnia • część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎ Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE - POBIERZ (od strony 3) Źródło: cke.edu.pl

wstecz