Menu
Home » Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

KALENDARZ SZKOLNY DLA ZSP NR 5 NA ROK SZKOLNY 2015/2016
MIESIĄC DATA TEMAT
Sierpień 24.08.15 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacyjne
(26 - 28)08.15 r. Egzaminy poprawkowe za rok szkolny 2014/15
31.08.15 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – plenarne
Wrzesień 01.09.14 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
(02 - 05)09.15 r. Wstępne badania umiejętności uczniów kl. I (mat., j. obce, j. polski)
07.09.15 r. Spotkanie informacyjne z rodzicami, zebranie Rady Rodziców.
14.09.15 r. Termin złożenia dokumentacji nauczania i planu pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych
08.09.15 r. Termin części teoretycznej Egzaminu zawodowego sesja 153
30.09.15 r. Termin składania pisemnej deklaracji do egzaminu maturalnego
Październik (7-10).10.15 r. Rozpoczęcie części praktycznej Egzaminu zawodowego sesja 153
13.10.15 r. Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14.10.15 r. Dzień Edukacji Narodowej
Listopad             01.11.15 r. Wszystkich Świętych
09.11.15 r. Spotkanie z rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu
11.11.15 r. Święto Niepodległości
Grudzień (23-31)12.15 r. Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń 11.01.16 r. Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów o zagrożeniu nieklasyfikowaniem i niedostateczną oceną semestralną.
11.01.16 r. Termin części teoretycznej Egzaminu zawodowego sesja 161
(18-29).01.16 r. Rozpoczęcie części praktycznej Egzaminu zawodowego sesja 161
09.01.2016 r. Studniówka
18.01-12.02.16 r. Praktyka miesięczna kl. III a
Luty 08.02.16 r. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I semestr
08.02.16 r. Złożenie przez nauczycieli kompletnej dokumentacji nauczania i wynikającej z dodatkowych obowiązków za sem. I.
08.02.16 r. Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach za I semestr. Spotkanie z rodzicami
15.02.16 r. Początek II semestru roku szkolnego 2014/2015
(15-28).02.16r. Ferie zimowe.
29.02.2016 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej - plenarne
Marzec (24 – 29).03.16 r. Wiosenna przerwa świąteczna
Kwiecień 21.04.16 r. Poinformowanie uczniów kl. IV o przewidywanych ocenach końcowych
25.04.16 r. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas IV. Spotkanie informacyjne dla rodziców wszystkich klas
29.04.16 r. Zakończenie zajęć dydaktycznych w kl. IV. Rozdanie świadectw
Maj 01.05.16 r. Święto Pracy
03.05.16 r. Święto Konstytucji 3 Maja
od 04.05.16 r. Pisemne egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem CKE
23.05–17.06.16r. Praktyka miesięczna kl. III b
23.05.16 r. Zebrania z rodzicami, informacja o zagrożeniu niepromowaniem
26.05.16 r. Boże Ciało
Czerwiec 20.06.16 r. Termin części teoretycznej Egzaminu zawodowego sesja 162
(23.06 - 4.07).16r. Rozpoczęcie części praktycznej Egzaminu zawodowego sesja 162
20.06.16 r. Poinformowanie uczniów i rodziców/opiekunów o przewidywanych ocenach rocznych
20.06.16 r. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej
24.06.16 r. Uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szk. 2015/16
27.06.16 r. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Złożenie przez nauczycieli kompletnej dokumentacji szkolnej
(27.06-31.08)16r. Ferie letnie
Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10.15 r.; 11.11.15 r.; 06.01.16 r.; 03.05.16 r., 26.05.16 r. Dni dodatkowe: 02.05.16 r.; (04 – 06).05.16 r.; 27.05.16 r.; 4 dni – egz. z przygotowania zawodowego – zgodnie z ustaleniami dyr. CKE

wstecz