Menu
Home » Harmonogram 2016

Harmonogram 2016

Terminarz egzaminów zawodowych:

Na podstawie § 113 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zmianami.) ogłasza siterminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk i Technik Cyfrowych Procesów Graficznych: Pobierz harmonogram "nowych" egzaminów kwalifikacyjnych Pobierz harmonogram "nowych" egzaminów kwalifikacyjnych dla KKZ Pobierz harmonogram "starych" egzaminów zawodowych   Uwaga: prosimy uczniów, aby przybyli co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.  

wstecz